Żegluga Morska

Cypr przekształcił się również w międzynarodowe centrum żeglugowe mające na celu prowadzenie działalności z branży morskiej i świadczenia usług spedycyjnych. Wyspa jest jednym z 10 państw wiodących prym w żegludze morskiej. Cypr ratyfikował najważniejsze międzynarodowe konwencje dotyczące bezpieczeństwa na morzu, zapobiegania zanieczyszczeniu terenów morskich, szkoleń i wydawania poświadczeń marynarzom.

Ponadto zatwierdzenie nowego programu celnego na Cyprze w zakresie transportu morskiego przez Komisję Europejską w marcu 2010 r. było dużym osiągnięciem władz cypryjskich. W tym zakresie zwiększa się atrakcyjność wyspy dla firm zarządzających załogą statków, dlatego też kilka ważnych niemieckich przedsiębiorstw żeglugowych już rozpoczęło działalność w naszym kraju.

Co więcej, Cypr został przekształcony w jedno z największych na świecie centrów zarządzania wysyłkami. Obecnie swoje biura ma tu ponad 130 międzynarodowych firm zajmujących się zarządzaniem statkami i innymi operacjami morskimi. Większość z firm posiada kapitał brytyjski, niemiecki, grecki i skandynawski, wykorzystuje swoje biura na Cyprze do zarządzania dużą liczbą statków pływających pod cypryjską lub zagraniczną banderolą.

Opodatkowanie spółek żeglugowych

Cypr jest uważany za jedno z najbardziej konkurencyjnych centrów spedycyjnych pod względem opłat rejestracyjnych i podatków. Nie nakłada się tu żadnych podatków od zysków z działalności zarejestrowanych statków cypryjskich ani od dywidend otrzymywanych od spółki będącej właścicielem statku.

Dalszych informacji można uzyskać pod poniższym linkiem.

Department of Merchant Shipping.