Prawne

Cypr odziedziczył system prawny oparty na prawie zwyczajowym. Zawód prawnika jest od dawna ustanowiony i składa się z wielu niezależnych praktyk prawnych. Wysoko wykwalifikowani i dobrze wyszkoleni specjaliści mogą zapewnić fachową i rzetelną poradę we wszystkich aspektach prawa gospodarczego i handlowego, zarówno lokalnego, jak i międzynarodowego.

Więcej informacji dotyczących usług prawnych na Cyprze można uzyskać na poniższej stronie internetowej Cyprus Bar Association.