Energia

Wydobywanie podmorskich złóż gazu naturalnego niewątpliwie generuje wspaniałe perspektywy i olbrzymie możliwości w zakresie gospodarki wyspy. W ten sposób zdecydowanie zwiększa się geostrategiczna i geoekonomiczna rola Republiki Cypryjskiej jako centrum energetycznego. Cypr staje się prawdziwym przyszłym graczem energetycznym o ogromnym potencjale. W związku z tym powstają nowe struktury związane z zarządzaniem rezerwami węglowodorowymi, tworząc tym samym możliwości rozwoju synergii z sąsiednimi krajami.


Więcej informacji dotyczących sektora energetycznego na Cyprze, można uzyskać na poniższych stronach:

Ministry of Energy, Commerce and Industry
The Cyprus Energy Regulatory Authority
The Cyprus Institute